ПРОИЗВОДСТВО

В производството са заети над 50 човека персонал.

Моделиерна

Разполагаме с обособено звено за разработване на модели, CAD/CAM система и кроялна маса. На разположение на моделиер конструктора има няколко изпълнители на модели. Отделът предлага разработване на модули от скици, разработване на кройки и градиране. Разполага с условия за изготвяне и изпращане на маркери. Отделът е оборудван с дигитайзер, който позволява вкарване на кройките от хартиен носител директно в компютърните системи. Разполагаме и с плотер, който позволява разпечатване на готови скици за кроене. В този отдел можем да разработим прототип от зададена скица или снимка, ушиване на пробни мостри, прототипи, ушиване на мостри за оразмеряване и продажбени мостри.

Кроялен участък

Разполагаме с маса за кроене с дължина 9м и възможност за удължаване, банцинг и гатер ножица.

Шевен участък

Основното звено на производствения процес. Разполагаме с две производсвени линии, всяка от които със средно 30 човека шивачи. Едната линия се намира в основната сграда на предприятието, а другата на 40 км от града. Там се извършва единствено и само шев на облекла. Всички заети в производството са изключително добре обучени и добри специалисти в областта си, с добър професионален опит и квалификация. Разполагаме предимно с нови шевни машини JUKI, прави шевни машини, двуиглови, верижни, покривни, понт машина, оверлози, копчешиеща и елик-машина, филет автомат.

Довършителен участък

Довършителните процедури са гладене, окачествяване, етикиране, пакетиране и складиране. Разполагаме с гладачни маси с парогенератор, машина за пакетиране, но най-важната част от всички е качественият контрол. Въведен е междуоперационен и краен качествен контрол.

TOP